Feliksas Mikuckis 

 

    Feliksas Mikuckis Plungės miškų urėdu buvo du kartus, bet po trumpą laikotarpį.
1937 metų gruodžio 22 d. staiga mirė Plungės miškų urėdo pavaduotojas Bronius Gečius, tuo metu vadovavęs urėdijai, nes urėdas Jonas Viliušis buvo Lietuvos Seimo sesijoje. 1938 m. „Mūsų Giriose" rubrikoje „Iš žemės ūkio ministerio įsakymų knygos" parašyta: „Nr 34§ 2 Plungės miškų urėdijos Plungės girininkijos II eilės girininkas Feliksas Mikuckis laikomas laikinai ėjusiu II eilės urėdo pareigas toje pačioje urėdijoje nuo 1937 m. gruodžio mėn. 23 d. iki 1938 m. kovo mėn. 1 d., su atlyginimu XI kategorijos."
    Antrą kartą Plungės urėdu F. Mikuckiui teko būti nuo 1944 m. liepos iki spalio mėnesio. Su šeima persikėlęs į Plungę, kaip jis pats rašė, „pats save paskyriau Plungės miškų urėdu, nes urėdas Navikas jau buvo išbėgęs."
    F. Mikuckis gimė 1906 metų spalio 2 dieną Palangoje. 1925 m. baigė Kretingos progimnaziją, 1929 m. - Klaipėdoje lietuvių gimnaziją, 1931 m. birželio mėnesį - Alytaus Aukštesniąją miškų mokyklą. Iki 1932 m. kovo 25 d. tarnavo kariuomenėje, jam buvo suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis.
    1932 m. balandžio 1 dieną miškininkas F. Mikuckis paskirtas vyresniuoju eiguliu į Pajūrio (kontora buvo Tauragėje) miškų urėdiją, 1933 m. kovo 26 dieną perkeltas į Plungės miškų urėdiją, 1933 m. balandžio 1 dieną paskirtas IV eilės girininku be girininkijos, 1933 m. rugpjūčio 16 d. paaukštintas III eilės girininku. 1934 m. sausio 21 dieną paskirtas Telšių miškų urėdijos Alsėdžių girininkijos girininku, 1935 m. gegužės 21 dieną perkeltas į Plungės miškų urėdiją Plungės girininkijos girininku. Girininkiją perėmė iš girininko Kazio Simaičio, išvykusio dirbti į Jiezno girininkiją.
    Plungės girininkas F. Mikuckis kartu su eiguliais griežtai kovojo su brakonieriais. 1937-1938 m. atėmė iš jų daug šautuvų ir spąstų.
   1938 m. vasario 16 dieną jis buvo paaukštintas II klasės girininku. 1938 m. lapkričio 1 dieną F. Mikuckis girininkiją perdavė Chrizostomui Rinkevičiui, atvykusiam iš Rietavo miškų urėdijos, nes 1938 m. rudenį įstojo į Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje studijuoti miškininkystę. Vėliau miškininkystės skyrius buvo perkeltas į Vilniaus universitetą.
   Vilniuje studijavo gana rimtai, buvo darbštus ir pareigingas studentas. 1942 m. birželio 13 dieną baigė studijas, išlaikė egzaminus bendru pažymiu „labai gerai", parašė gerai įvertintą diplominį darbą „Žievėje dubijančios medžiagos" ir gavo diplomuoto miškininko vardą.
Diplomuotam ir mokančiam slavų kalbas miškininkui F. Mikuckiui Miškų departamentas siūlė perimti miškų urėdiją Vilniaus krašte, tačiau jis siūlomų pareigų atsisakė. Tada buvo paskirtas Zarasų miškų urėdu.
    1944 m. spalio mėnesį jis pasitraukė į Vokietiją. 1944 11 15-1949 01 21 dirbo Dinkelsbuchlo miškų urėdo pavaduotoju. 1949 m. išvyko į Australiją. Mokėjo rusų, lenkų, vokiečių, ukrainiečių, anglų kalbas, todėl lageryje dirbo vertėju. Dešimt metų dirbo uosto darbininku. 1962 m. išvyko į JAV. Dirbo Devio universitete sodininkystės skyriuje. 1974 m. išėjo į pensiją.

 

Šaltiniai :

1. Miškininkystės žurnalas „Mūsų Girios";
2. Miškininkų sąjungos leidinys „Girios Aidas";
3. „Lietuvos Miškininkai". II t. - Vilnius, 1997 m.


Pranas Radikas

 

 
 


Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt