Saugomos teritorijos ir rekreacija  Daugiau nei 40 proc. VĮ Telšių miškų urėdijos valstybinės  reikšmės miškų turi saugomų teritorijų statusą.  Platelių girininkijos miškai patenka į  Žemaitijos nacionalinio parko, o Varnių girininkijos - į Varnių regioninio parko teritoriją.

    Žemaitijos nacionalinis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti didžiausią Žemaitijoje ežeringą ir miškingą gamtos kompleksą, išsaugoti esamas kultūros vertybes, puoselėti Žemaitijos kultūros tradicijas. Parko plotas 21720 ha, miškai užima 9683ha (44,6%). Parke yra 2 gamtiniai rezervatai. Plokštinės rezervatas užima 810 ha, jo tikslas išsaugoti  etaloninį Žemaitijai Plokštinės miškų ir pelkių kompleksą su būdingomis retųjų augalų, grybų bei gyvūnų rūšimis. Rukundžių rezervatas užima 245ha, jo tikslas išsaugoti unikalų pelkėtų, miškingų Rukundžių įlomių gamtinį kompleksą su būdingomis retųjų augalų, grybų bei gyvūnų rūšimis. Parke yra 28 įvairios paskirties draustiniai.     

 

     Žemaitijos nacionalinis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti didžiausią Žemaitijoje ežeringą ir miškingą gamtos kompleksą, išsaugoti esamas kultūros vertybes, puoselėti Žemaitijos kultūros tradicijas. Parko plotas 21720 ha, miškai užima 9683ha (44,6%). Parke yra 2 gamtiniai rezervatai. Plokštinės rezervatas užima 810 ha, jo tikslas išsaugoti  etaloninį Žemaitijai Plokštinės miškų ir pelkių kompleksą su būdingomis retųjų augalų, grybų bei gyvūnų rūšimis. Rukundžių rezervatas užima 245ha, jo tikslas išsaugoti unikalų pelkėtų, miškingų Rukundžių įlomių gamtinį kompleksą su būdingomis retųjų augalų, grybų bei gyvūnų rūšimis. Parke yra 28 įvairios paskirties draustiniai.

     Varnių regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Žemaičių centrinio ežeringo kalvyno kraštovaizdį, , jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Parko plotas 33500ha,  iš jų 10441ha (31,2%) užima miškai. Parke yra Stervo gamtinis rezervatas, kuris užima 500,6ha, jo tikslas išsaugoti Stervo ežerą su pelkėtu apyežeriu ir pelkėtą Tetervinės mišką su retų ir nykstančių rūšių augalija ir gyvūnija. Parke yra 33 įvairios paskirties draustiniai.

Urėdijos teritorijoje be parkuose esančių draustinių dar yra sekantys draustiniai:

     Germanto kraštovaizdžio draustinis Telšių girininkijoje apima 825 ha ploto. Draustinio tikslas išsaugoti Vidurio Žemaičių aukštumoms būdingą kraštovaizdį su ežerų kompleksu.
     Minijos pralaužos kraštovaizdžio draustinis yra Žarėnų girininkijoje . Jo plotas 705ha. Saugomas Minijos upės prasiveržimo pro moreninius kalnagūbrius kraštovaizdis.
     Plinkšių kraštovaizdžio draustinio dalis (135 ha ) yra Telšių girininkijoje , kita dalis Mažeikių rajone. Draustinio tikslas išsaugoti raiškų Rytų Žemaitijos moreninės plynaukštės kraštovaizdį su Plinkšių ežeru.
     Pagirgždutės pedologinis draustinis yra Varnių girininkijoje . Jo plotas 142 ha. Saugomi Žemaičių aukštumos kalvoto centrinio masyvo velėniniai jauriniai  priemolio dirvožemiai.
     Buožėnų geomorfologinis draustinis yra Telšių girininkijoje , jo plotas 500 ha. Saugomas raiškus Žemaičių aukštumos ruožas.
     Virvytės hidrografinis draustinis yra Varnių ir Ubiškės girininkijose, jo plotas 250ha. Tikslas - išsaugoti ir eksponuoti raiškią gamtinę hidrografinę Virvytės aukštupio vagos struktūrą bei būdingas paupines biocenozes.
       Gandingos kraštovaizdžio draustinis yra Plungės girininkijoje , jo plotas 258 ha. Draustinio tikslas - išsaugoti Babrungo slėnio šlaitus su gretimomis kalvomis ir griovomis, Gandingos piliakalnį ir kapinyną.

   Reiskių tyro telmologinis draustinis yra Kulių girininkijoje , jo plotas 4054 ha. Tikslas - išsaugoti Reiskių tyro pelkę bei apypelkę, vertingą kraštovaizdį, būdingą Žemaičių aukštumos vakariniam šlaitui, įvairiarūšę miško fauną, retuosius augalus ir jų augavietes, upelių tinklą Minijos ir Jūros upių baseino takoskyroje. 

     Urėdijos teritorijoje yra 243 kertinės miško buveinės, kurios užima apie 582 ha.  

   VĮ Telšių miškų urėdija skiria didelį dėmesį gerinant rekreacinės infrastruktūros plėtrą, tvarkymą ir priežiūrą, atsižvelgia į visuomenės rekreacinius poreikius ir pažintines reikmes.
       

 

   Telšių girininkijoje  2005 metais įrengtas pažintinis pėsčiųjų takas apie Ilgio ežerą.  Įrengta neįgaliesiems: lentomis grįstas takas ežero pakrante, apžvalgos aikštelė ant polių virš vandens ir lauko tualetas. Šio tako įrengimo tikslas: supažindinti visuomenę su miško augmenija bei pritaikyti jį aktyviam poilsiui.

 
     

      Svarbus rekreacijos objektas Telšių girininkijoje yra Germanto ežero pakrančių miškai, kuriuose vasarą ilsisi daug Telšių miesto gyventojų.


  

   Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt