Apie mus


  
 

    

   
   Telšių miškų urėdijos istorijos pradžia - 1919 metai: vasario 25 dieną buvo paskirtas pirmasis Telšių miškų urėdas bei trys girininkai, o gruodžio 5 dieną Lietuvos valstybinių miškų plotai suskirstyti į urėdijas. Telšių miškų urėdijai teko valdyti 16765 ha valstybinių miškų. Urėdijos plotas ir girininkijų skaičius keitėsi daugybę kartų. Nuo 2004 metų balandžio 1 dienos VĮ Telšių miškų urėdija administruoja virš 33 tūkst. ha valstybinės reikšmės miškų, suskirstytų į 8 girininkijas ir 28 eiguvas. Be to, tenka prižiūrėti dar virš 10 tūkst. ha rezervuotų - skirtų privatizacijai miškų.
    Platelių girininkijos miškai patenka į Žemaitijos nacionalinio parko, o Varnių girininkijos - į Varnių regioninio parko teritoriją. 
    Urėdijoje yra trys gamtiniai rezervatai : Stervos - 500,6 ha, Plokštinės - 810 ha ir Rukundžių - 245 ha. Virš 30 įvairios paskirties draustinių, 210 vnt. kertinių buveinių. Daugiau nei 40 proc. VĮ Telšių miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų turi saugomų teritorijų statusą. Miškuose vyrauja eglynai ir pušynai. Medynų plotai pagal brandumo grupes - jaunuolynai, pusamžiai, bei pribręstantys ir brandūs - pasiskirstę tolygiai.
       Miškų urėdijos ūkinė veikla apima labai platų spektrą darbų, susijusių su miškų priežiūra, apsauga, atkūrimu, įveisimu bei naudojimu. Nuolat urėdijoje dirba 120 darbuotojų bei apie 15 rangovų. Teikiame įvairiapusiškas paslaugas privačių miškų savininkams.  Darbai atliekami naujais, šiuolaikiškais mechanizmais, taikomos pažangios technologijos. Didžiulis dėmesys skiriamas miškų rekreacijai, darbui su jaunaisiais miško bičiuliais, visuomene. 
     Svarbu laiku ir kokybiškai atlikti darbus, kad miškai atitiktų ES standartus, būtų tvarūs ir gerai subalansuoti biologinės įvairovės atžvilgiu. Tai užtikrins ilgalaikį Žemaitijos krašto miškų bujojimą. Nemažiau svarbu, kad visuomenė suprastų ir palaikytų mūsų darbus bei siekius.
     Miškas - turtas. Naudokimės juo. Tik saikingai, protingai. Sukurkime palankias sąlygas augmenijai ir gyvūnijai, tada ir žmogus galės gėrėtis gražiais reginiais, kvėpuoti grynu oru ir naudotis įvairiomis miško gėrybėmis. Toks mūsų, miškininkų, tikslas ir siekiamybė.
     Tikimės, kad Jūs, mūsų urėdijos miškų lankytojai, būsite kuklūs ir drausmingi, jausitės saugiai ir patogiai, o iš miško Jus visada palydės besišypsantis miškininko žvilgsnis.

 


    Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt