Įsigijo malkinės medienos, bet dar ir žalius beržus nusikirto

Įsigijo malkinės medienos, bet dar ir žalius beržus nusikirto

Generalinės miškų urėdijos mobilios miško kontrolės grupės pareigūnai patikrino nenukirsto valstybinio miško skyrimą ir pardavimą VĮ Anykščių, Ignalinos, Švenčionėlių, Tytuvėnų ir Ukmergės miškų urėdijose. Nenukirsto valstybinio miško skyrimo gyventojams ir sutarčių pasirašymo tvarkos pažeidimų nenustatyta, tačiau ne visi girininkai laikosi Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių reikalavimų. Kai kuriose girininkijose kirstini medžiai buvo nežymėti spaudu pašaknyje, kas sudaro prielaidas piktnaudžiavimui.

Vienoje iš miškų urėdijų, mobilios miško kontrolės grupės pareigūnams kartu su urėdijos darbuotojais nuvykus patikrinti nenukirsto valstybinio miško pardavimo natūroje, buvo rastas savavališkas kirtimas. Miškų urėdijos pareigūnai Generalinę miškų urėdiją informavo, kad jau surastas nelegalaus medžių kirtimo kaltininkas ir teisės aktų nustatyta tvarka bus baudžiamas pagal Administracinių teisių pažeidimo kodekso 62 straipsnio 1 dalį bei bus paskaičiuota žala aplinkai – iš viso daugiau nei pusantro šimto eurų bauda.

Taip pat nustatyta, kad valstybiniame miško sklype be suderinimo su miškų urėdijos ar girininkijos specialistais, sandėliuojama daugiau nei 50 ktm privataus miško savininko medienos. Rietuvės sukrautos tarp medžių, sortimentai atremti į medžius, kuriems galimai padaryta žala. Miškų urėdijai pavesta įvertinti padarytą žalą.
Mobiliosios miško kontrolės grupės pareigūnai kitoje patikrintoje miškų urėdijoje nustatė, kad nenukirsto miško tūrio nustatymas atliekamas viršijant Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr.631, 3.5 papunktyje nurodytas leidžiamas paklaidas. Dėl minėto pažeidimo, miškų urėdijos vadovas jau pareiškė pastabą girininkui, o generalinio miškų urėdo įsakymu pačiam VĮ miškų urėdijos miškų urėdui nurodyta į netinkamą nenukirsto valstybinio miško atrėžimo organizavimą.

Minėtose miškų urėdijose buvo patikrinta ir darbų sauga.
Generalinės miškų urėdijos mobiliosios miško kontrolės grupės pareigūnai tikrindami miškų urėdijų darbuotojų darbo rezultatus ne tik suranda trūkumų, tačiau mato ir gerų pavyzdžių, kurių specifiką bando panaudoti teikiant teisės aktų pakeitimo projektus.

Komentarai išjungti.