Naujienų archyvas


Pažymėtas buvusio Plungės urėdo 80-metis


     Praėjusį ketvirtadienį Telšių miškų urėdijoje vėl margavo gėlių puokščių. Grupelė urėdijos darbuotojų ir girininkų susirinko ne į gamybinį pasitarimą, o neeiline proga - pažymėti buvusios Plungės urėdijos paskutinio urėdo Adomo Kubiliaus 80-mečio.
     Sveikindamas Adomą Kubilių solidaus jubiliejaus proga urėdas Bronislovas Banys, aišku, linkėjo jam sveikatos ir tolimesnės neblėstančios energijos.
     O paskui užsimezgė pokalbis apie Lietuvos miškininkystės aktualijas. Žinoma, neapsieita ir be nostalgiškų gaidelių.
   Adomas Kubilius buvo miškininkas beveik keturis dešimtmečius. Dirbo Zarasuose, Anykščiuose, buvo Plungės miškų ūkio vyriausiasis miškininkas, Plungės rajono žemės ūkio valdybos vyriausiasis miškininkas, Plungės urėdas. 2000 metais Plungės urėdija panaikinta - prijungta prie Telšių urėdijos.
     Nuo to laiko jubiliatas jau pensininkas, bet neatitrūkęs nuo miškininkystės reikalų, apskritai negali gyventi be miško. Plungiškiai miškininkai puikiai jį pažįsta, o telšiškiai gal nė nežino, kad jis - ir poetas. Savo poezijos knygoje „Liūdi pievoje smilgos" eilėraštyje „Miške" rašė:

Tarp eglių ir pušų nurimsta siela,
Ir, rodos, rūpesčiai visai menki -
Lyg neskaudėjo ir širdies negėlė,
Ir buvo man visi tokie geri...

     Pasirodo, ir būdamas pensininkas po miškus ne tik vaikštinėja, bet ir atkreipia dėmesį į dabartinių miškininkų darbą, domisi numatomomis reformomis, kurių, deja, niekada netrūko - ir sėkmingų, ir ne visai...
     Adomas Kubilius ne kartą yra atviravęs, jog jam nepatinka, kad miškininkai, šalies valdžia, gyventojai vadovaujasi vien verslo interesais, jų požiūris į mišką kaip į rąstą ar malkpagalį, kurį galima parduoti, sielvartavęs, kad nevertinamas miškas kaip ekosistema, kuri naudinga ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams. Esą skauda širdį ir dėl besaikio miškų išretinimo: jeigu viduramžiame medyne pradeda želti varpinės žolės, tai jau nebe miškas... Garsusis buvęs miškų ūkio ministras Algimantas Matulionis, esą, sakęs labai griežtai: „Jei miške atsirado varpinės žolės, girininką reikėtų atleisti." Bet juk tas pats A. Matulionis ir į tais laikai užsieniuose pasirodžiusias miškakirtes ir apskritai į galingą techniką žiūrėjo kaip į slibinus, smardinančius orą ir niokojančius miškus...
     Vyresniems žmonėms praeitis dažniausiai dvelkia nostalgija. Jubiliatas mano, jog mokslininkai miškininkai turėtų peržiūrėti savo teorijas, o gamybininkai, taikydami jų rekomendacijas, nesivadovauti vien verslo interesais. Garsiai to nesakė, gal kad nebūtų palaikytas atitrūkusiu nuo gyvenimo... Kaip sakė poetas, nebeužtvenksi upės bėgimo...

Česlovas GEDVILAS
Audriaus TIREVIČIAUS nuotrauka

 
 
2016 08 26


Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt