Naujienų archyvas


Netekome girininko Edvardo Rumšo


     Edvardas Rumšas gimė 1951 m. lapkričio 8 dieną Užlieknio kaime, Plungės rajone. Tėvas Konstantinas Rumšas dirbo tuometinio Vl. Rekašiaus kolūkio eiguliu. Šiose pareigose jis išdirbo apie 40 metų. Mama Bronė Rumšienė buvo eilinė kolūkietė, lauko darbininkė. Šeimoje be Edvardo dar augo jaunesni sesuo Zita ir brolis Kostas. Edvardas lankė Užlieknio pradinę mokyklą, o vėliau - Plungės I-ąją vidurinę mokyklą, kurią baigė gerais pažymiais.
     Edvardo vaikystė prabėgo vienkiemyje, apsuptame miškų. Berniukas nuo pat mažumės buvo viskam imlus, nuovokus, labai atsakingas, darbštus. Mokėsi tik labai gerai.
     Miškininko profesiją pasirinko sekdamas tėvo pėdomis. Eduardo tėvas visą gyvenimą dirbo eiguliu.
     1970 metais baigęs vidurinę mokyklą, Edvardas įstojo į Žemės ūkio akademijos miškų ūkio fakultetą.
    1975 metais įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę. Paskyrimą gavo į Plungės miškų ūkį. Pradžioje dirbo Purvaičių girininkijoje techniku. Darbštus, pareigingas specialistas greitai buvo pastebėtas ir po kelių mėnesių paskirtas miško fondo inžinieriumi. Gavo ir profsąjungos komiteto pirmininko visuomenines pareigas. Šiose pareigose išbuvo iki 1977 metų vidurio.
     1976 metais sukūrė šeimą. Santuokoje išgyveno 40 metų, iki pat mirties. Susilaukė dviejų dukterų ir sūnaus. Visi vaikai baigė aukštuosius mokslus.
     1977 metais Edvardas pats pasiprašė paskiriamas Beržoro girininkijos girininku. Girininkai čia keitėsi vienas po kito, girininkija buvo nustekenta. Pastatas stovėjo gražioje vietoje prie Žiedelio ežero. Čia buvo patalpos ir jaunai girininko šeimai. Iš šios vietos jis ir iškeliavo anapilin...
     1991 metais buvo įkurtas Žemaitijos nacionalinis parkas, Beržoro girininkija perėjo jo žinion.
     2004 metais vėl įvyko reorganizacija. Girininkija buvo priskirta Telšių miškų urėdijai.
     2008 metais, sujungus Platelių, Alsėdžių ir Beržoro girininkijas, E. Rumšas tapo Platelių girininkijos girininku. Edvardui Rumšui suteiktas I klasės girininko vardas.
     Po sunkios ligos 2016 m. gegužės 18 d. Edvardas mirė. Miškininku jis išdirbo 40 metų, iš jų 38 metus girininku. Palaidotas Platelių kapinėse ant kalvos, nuo kurios atsiveria gražios Platelių apylinkės: ežeras, miškai, kuriuose prabėgo Edvardo visas gyvenimas. Prie Žiedelio ežero liko Edvardo su žmona Janina išpuoselėta kaimo turizmo sodyba, kurią noriai lanko ir užsienio turistai.
     Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Janiną, dukteris Kristiną ir Viktoriją, sūnų Giedrių, žentą ir anūkus, brolį Kostą ir seserį Zitą, kitus giminaičius.
     Mums Edvardas išliks darbščiu, pareigingu kolega, geru draugu, nuoširdžiu žmogumi.
     Tebūnie lengva, Edvardai, Tau Platelių krašto žemelė.

 

VĮ Telšių miškų urėdijos kolektyvas 

 

  

 
2016 05 31


Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt