Miškų sertifikavimas


 

VĮ Telšių miškų urėdijos miškų plotas, kuriame vykdoma medienos ruoša bei iš kurio mediena pateikiama ES rinkai

 

    

 

 

     VĮ Telšių miškų urėdijos miškų sertifikavimo darbai pradėti 2003 m. kovo 19 d. Juos atliko UAB „Nepcon LT", bendradarbiaujanti su JAV nepelno organizacija „Rainforest Alliance" - FSC® akreditacijos turėtoja. 2003 m. rudenį miškų urėdijai įteiktas FSC® sertifikatas SW FM/COC-268, kuris galiojo nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d. Šis sertifikatas reiškia, kad urėdijos valstybiniai miškai tvarkomi pagal griežtus aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius standartus, urėdijos vykdoma veikla atitinka nacionalinius teisės aktus ir tarptautinius reikalavimus, palaikomi geri santykiai su gyventojais.


    2008 m. liepos 29-30 d. Lenkijos bendrovė „SGS PolskaSP.z o.o." atliko VĮ Telšių miškų urėdijos miškų re-sertifikavimą pagal SGS QUALIFOR Lietuvai skirtą bendrinį miškų tvarkymo standartą. 2009 m. kovo 26 d. urėdijoje gautas sertifikatas Certificate SGS-FM/COC-006014 galiojo iki 2014 m. kovo 25 d.


    2014 m. sausio 29-31 dienomis UAB „NEPConLT" atliko miškų urėdijos valstybinių miškų re-sertifikavimą. Miškai re-sertifikuoti vadovaujantis Rainforest Alliance laikinuoju standartu miško tvarkymo vertinimui Lietuvoje (FM-32-Lietuva, įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d.).


   2014 m. kovo 26 d. miškų urėdijai išduotas sertifikatas, kurio registracinis kodas yra RA-FM/COC-000268. Šis sertifikatas galios iki 2019 m. kovo 25 d., su sąlyga, jei kasmetinių auditų metu nebus nustatyta grubių FSC principų ir kriterijų pažeidimų.  

    Nuo 2015 metų birželio 26 dienos FSC® sertifikatas RA-FM/coc-000268 perkeltas iš Rainforest Alliance į NEPCon. VĮ Telšių miškų urėdijai suteiktas naujas unikalus FSC FM/COC sertifikato registracijos kodas NC-FM/COC-012438. Sertifikato galiojimo terminas išlieka toks, koks buvo ir Rainforest Alliance sertifikato. 

 

 

 

 

 

ATMINTINĖ

apie miškų sertifikavimą

KAS TAI YRA MIŠKŲ SERTIFIKAVIMAS ?

    Pasaulio visuomenei pradėjus aktyviai rūpintis intensyvėjančiu miškų naudojimu ir jo pasekmėmis, vis daugiau žmonių nori būti tikri, kad jų naudojama mediena ir medienos gaminiai kilę iš miškų, kurie naudojami nepažeidžiant aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių standartų. Reikalaujama, kad miškų savininkai, valdytojai ir naudotojai pateiktų įrodymus, jog jų tvarkomuose miškuose vykdoma atsakinga miškininkystė laikantis pasaulinių miškų ūkio FSC principų ir kriterijų. Miškų sertifikavimas - tai procesas, kurio metu miškų ūkinė veikla įvertinama pagal nustatytą standartų visumą. Tai vienas būdų, kaip pasauliniu mastu išsaugoti miškus.

KAS ATLIEKA MIŠKŲ SERTIFIKAVIMĄ ?

    Miškų sertifikavimą atlieka nepriklausomas kvalifikuotas auditorius - organizacija, kuri patvirtina, kad produktas, procesas, kilmė arba paslauga atitinka nustatytus reikalavimus.

KOKIA NAUDA IŠ MIŠKŲ SERTIFIKAVIMO MIŠKŲ URĖDIJOMS ?

    Užtikrinama, kad miškai tvarkomi, juose darbai vykdomi pagal pasaulinius standartus, garantuotas miškų išsaugojimas ateities kartoms. Miškų sertifikavimas reiškia miškų saugojimą skatinant atsakingą jų naudojimą. Gaminiai, pagaminti iš sertifikuotos medienos yra ženklinami, taigi pirkėjas tikrai bus garantuotas, kad perka gaminį iš gerai tvarkomo miško.

KAIP ATLIEKAMAS MIŠKŲ SERTIFIKAVIMAS ?

    Maždaug vieną mėnesį iki darbų pradžios viešai pranešama apie būsimą sertifikavimą ir prašoma suinteresuotų grupių pateikti nuomonę ir pastabas apie urėdijos miškų tvarkymą. Iki atvykimo į urėdiją sertifikavimo komanda susipažįsta su informacija apie urėdiją ir pagrindiniais jos veiklą apibūdinančiais dokumentais. Atvykę į urėdiją, susipažįsta su miškų tvarkymo būdu, urėdijos darbuotojais. Lankosi miške, darbo vietose, kalbina dirbančiuosius. Plotai, kurie bus aplankyti, parenkami ir įvertinami pagal specialią atrankos metodiką. Galutinis sprendimas dėl sertifikavimo priimamas Rainforest Alliance sertifikavimo institucijoje.

KIEK LAIKO GALIOJA SERTIFIKATAS ?

    Sertifikatas galioja 5 metus. Praėjus 5 metams, atliekamas resertifikavimas, parengiama nauja sutartis. Kad išlaikyti sertifikatą, kasmet atliekamas kasmetinis auditas, kurio tikslas - užtikrinti, kad miškų tvarkymas urėdijoje ir toliau atliekamas vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir sertifikato suteikimo metu.

KOKIAIS PRINCIPAIS REMIANTIS ATLIEKAMAS MIŠKŲ SERTIFIKAVIMAS ?

    Miškų sertifikacija atliekama pagal 10 Forest Stewardship Council® principų. Kiekvienas principas susideda iš keleto kriterijų. Urėdija, kurios miškai yra sertifikuoti, joje dirbantys žmonės turi pripažinti ir laikytis šių principų ir kriterijų.  Šie FSC miškų tvarkymo standarto principai yra taikomi visame pasaulyje:


1. ĮSTATYMŲ BEI FSC PRINCIPŲ LAIKYMASIS

    Miškų ūkio veikla turi būti vykdoma vadovaujantis visais šalies įstatymais, tarptautiniais susitarimais bei sutartimis, kurias ta šalis pasirašiusi, bei turi atitikti visus FSC principus ir kriterijus.

2. NUOSAVYBĖS IR NAUDOJIMO TEISĖ BEI ATSAKOMYBĖ

    Ilgalaikė žemės ir miško išteklių nuosavybės ir naudojimo teisė turi būti griežtai apibrėžta, įforminta dokumentais ir juridiškai įteisinta.

3. VIETOS ŽMONIŲ TEISĖS

    Turi būti pripažinta ir gerbiama vietos žmonių teisė turėti, naudoti ir valdyti savo žemę, teritoriją ir išteklius.

4. SANTYKIAI SU BENDRUOMENĖMIS IR DARBUOTOJŲ TEISĖS

    Miškų ūkis turi išsaugoti arba gerinti miško darbuotojų ir vietos bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę.

5. NAUDA IŠ MIŠKO

    Miškų ūkio veikla turi skatinti efektyvų daugiatikslį miško naudojimą, siekiant užtikrinti ekonominį gyvybingumą ir platų aplinkosauginių bei socialinių funkcijų spektrą.

6. POVEIKIS APLINKAI

    Miškų ūkis turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį, unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą.

7. MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS

    Miškotvarkos projektas turi būti paruoštas, įgyvendinamas ir nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į darbų apimtis ir intensyvumą. Aiškiai turi būti apibrėžti ilgalaikiai miškų ūkio tikslai ir priemonės jiems pasiekti.

8. STEBĖSENA IR ĮVERTINIMAS

    Monotoringas (stebėsena), atsižvelgiant į miškų ūkio apimtis ir intensyvumą, turi įvertinti miškų būklę, produkcijos kiekį, gamybos grandinę, miško ūkio veiklą bei jos poveikį aplinkai ir visuomenei.

9. YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ IŠSAUGOJIMAS

    Miškų ūkio veikla, didelę aplinkosauginę vertę turinčiuose miškuose, turi būti vykdoma siekiant išsaugoti ar sustiprinti šiems miškams būdingas savybes. Sprendimai dėl didelės aplinkosauginės vertės miškų visuomet turi būti priimami prevencinio požiūrio kontekste.

10. PLANTACINIAI ŽELDINIAI

    Plantaciniai želdiniai turi būti planuojami ir tvarkomi pagal 1 - 9 principus ir kriterijus bei remiantis 10 principu ir jo kriterijais. Plantaciniai želdiniai teikia socialinių ir ekonominių privalumų bei prisideda tenkinant pasaulio poreikį medienos produktams, jais taip pat siekiama sumažinti natūralių miškų naudojimą bei skatinti jų atkūrimą ir apsaugą.

 Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt