Finansinių ataskaitų rinkiniai


 

2017 m. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2017 m. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2017 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2016 m. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS :

BALANSAS (pdf)

NEPRIKLAUSOMO AUDITO IŠVADA (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2016 m. METINIS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2016 m. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2016 m. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2016 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (pdf)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 

2015 m. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS :

BALANSAS  (pdf)

NEPRIKLAUSOMO AUDITO IŠVADA
 (pdf)
AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI (pdf)


VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 2015 m. METINIS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

2015 m. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)


______________________________________________________________________________________________________________________

 

2015 m. PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2015 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:


BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf) 

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 

2014 m. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS :
BALANSAS  (pdf)

NEPRIKLAUSOMO AUDITO IŠVADA (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA   (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA   (pdf)

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

2014 m. METINIS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:


BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2014 m. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

 

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2014 m. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

 

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2014 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:
 

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2013 m. METINIŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS :

 

BALANSAS (pdf)

NEPRIKLAUSOMO AUDITO IŠVADA (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2013 m. METINIS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2013 m. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf) 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf) 

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)  

  ______________________________________________________________________________________________________________________   

 2013 m. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf) 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf) 

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)  

 ______________________________________________________________________________________________________________________

2013 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf) 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf) 

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)  


 


    

2012 m. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

2012 m. BALANSAS (pdf)

2012 m. NEPRIKLAUSOMO AUDITO IŠVADA (pdf)

2012 m. AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

2012 m. AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI (pdf)

2012 m. VEIKLOS ATASKAITA (pdf) 

2012 m. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf) 

2012 m. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf) 

2012 m. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (pdf)   

 

2012 m. 12 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS :

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)


2012 m. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)


 2012 m. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf) 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf) 

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)  2012 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

BALANSAS (pdf)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

VEIKLOS ATASKAITA (pdf) 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf) 

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)  
2011 m. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

2011 m. BALANSAS (pdf)

2011 m. NEPRIKLAUSOMO AUDITO IŠVADA (pdf)

2011 m. AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf)

2011 m. AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI (pdf)

2011 m. VEIKLOS ATASKAITA (pdf) 

2011 m. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf) 

2011 m. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf) 

2011 m. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (pdf)               


2011 M. 12 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2011 m. 12 mėnesių VEIKLOS ATASKAITA (pdf)  

2011 m. 12 mėnesių BALANSAS (pdf)    

2011 m. 12 mėnesių PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf) 

2011 m. 12 mėnesių NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf) 

2011 m. 12 mėnesių AIŠKINAMASIS RAŠTAS  (pdf)  


2011 M 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2011 m. 9 mėnesių BALANSAS (pdf)

2011 m. 9 mėnesių PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

2011 m. 9 mėnesių NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

2011 m. 9 mėnesių AIŠKINAMASIS RAŠTAS  (pdf)


2011 M. 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2011 m. 6 mėnesių VEIKLOS ATASKAITA (pdf)   

2011 m. 6 mėnesių BALANSAS (pdf)

2011 m. 6 mėnesių PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (pdf)

2011 m. 6 mėnesių NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (pdf)

2011 m. 6 mėnesių AIŠKINAMASIS RAŠTAS  (pdf)


2011 M. 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  

2011m. 3 mėnesių BALANSAS   (pdf) 

2011 m. 3 mėnesių PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA  (pdf)

2011 m. 3 mėnesių NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA  (pdf)

2011 m. 3 mėnesių AIŠKINAMASIS RAŠTAS  (pdf)2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

2010 m. veiklos ataskaita   (pdf)

2010 m. nepriklausomo auditoriaus išvada  (pdf) 

2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys  (pdf)
Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt