Darbo užmokestis


 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2015 M. DARBO UŽMOKESČIO KITIMAS  (Eur)
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

2014 M. I - IV KETVIRČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų darbo užmokesčio fondas

Bendras darbo užmokesčio fondas 4420,6 tūkst. Lt 
Vidutinis darbuotojų skaičius 135
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2771,5 Lt
 
Pareigybės pavadinimas  Darbuotojų skaičius     Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, Lt  
Miškų urėdas  1 7513
Padalinio vadovas  13 3614
Padalinio vadovo pavaduotojas  12 2924
Vyriausiasis specialistas  2 6144
Specialistas 27 2745
Darbininkas  752486

  

____________________________________________________________________________________________________

  

2014 M. I-III KETVIRČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų darbo užmokesčio fondas


Bendras darbo užmokesčio fondas3263 tūkst. Lt
Vidutinis darbuotojų skaičius  135
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2732,80 LT

 

Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, Lt
 Miškų urėdas
 17584
 Padalinio vadovas  133704
 Padalinio vadovo pavaduotojas  122816
 Vyriausiasis specialistas  2 6091
 Specialistas  272705
 Darbininkas 802303

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

2014 M. I KETVIRČIO DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų darbo užmokesčio fondas

 

Bendras darbo užmokesčio fondas  964,7 tūkst. Lt
Vidutinis darbuotojų skaičius  124
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2693,98 Lt

 

Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, Lt
Miškų urėdas
 17525
Padalinio vadovas
 13 3420
Padalinio vadovo pavaduotojas
 12 2743
Vyriausiasis specialistas
 2 6043
Specialistas
 27 2581
Darbininkas
 69 2245

 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2013 M. I - IV KETVIRČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

           Darbuotojų darbo užmokesčio fondas

 

Bendras darbo užmokesčio fondas 4334,4 tūkst. litų
Vidutinis darbuotojų skaičius 133 darbuotojai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2741,0 litai
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Darbo užmokesčio
vidurkis per mėnesį, litai  
Miškų urėdas  1 7424
Miškų urėdo pavaduotojas   
Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas)  12 3887
Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininkas)
pavaduotojas  
 12 2890
Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius)   2 6053
Specialistas   28 2730
Darbininkas  78 2330

********************************************************** 

2013 M. I - III KETVIRČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų darbo užmokesčio fondas 

 

Bendras darbo užmokesčio fondas  3125,4 tūkst. Lt
Vidutinis darbuotojų skaičius 131 darbuotojas
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2734,40  Lt

  

Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 

Darbo užmokesčio
vidurkis per mėnesį, litai 

Miškų urėdas

 1

7412,00

Miškų urėdo pavaduotojas 

 

 
Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas) 

 12

3777,00

Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininkas)
pavaduotojas 

 12

2801,00

Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius) 

 2

6009,00

Specialistas 

28

2645,00

Darbininkas 

 72

2262,00

 
**********************************************************

 

2013 M. I PUSMEČIO DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų darbo užmokesčio fondas

 

 

Bendras darbo užmokesčio fondas  2034,0 tūkst. Lt
Vidutinis darbuotojų skaičius 127 darbuotojai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  2733,9 Lt

Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 

Darbo užmokesčio
vidurkis per mėnesį, litai 

Miškų urėdas

 1

7452,00

Miškų urėdo pavaduotojas 

 

 
Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas) 

 12

3831,00

Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininkas)
pavaduotojas 

 12

 2951,00

Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius) 

 2

6490,00

Specialistas 

28

2638,00

Darbininkas 

 72

2269,00

*************************************************************** 

 

2013 M. I KETVIRČIO DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų darbo užmokesčio fondas

Bendras darbo užmokesčio fondas  1028,5 tūkst. Lt
Vidutinis darbuotojų skaičius 119 darbuotojai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  2846,5 Lt

Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 

Darbo užmokesčio
vidurkis per mėnesį, litai 

Miškų urėdas

 1

7536,00

Miškų urėdo pavaduotojas 

 1

 6225,00

Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas) 

 12

3975,00

Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininkas)
pavaduotojas 

 12

 2902,00

Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius) 

 1

6087,00

Specialistas 

28

2739,00

Darbininkas 

 64

2604,00***********************************************************************************

2012 M. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų darbo užmokesčio fondas

Bendras darbo užmokesčio fondas 4238,7 tūkst. Lt .
Vidutinis darbuotojų skaičius 135 darbuotojai.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2587,4 litai.
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Darbo užmokesčio
vidurkis per mėnesį, litai
Miškų urėdas
17031,00
Miškų urėdo pavaduotojas
15807,00
Padalinio(skyriaus) vadovas (viršininkas)
123827,00
Padalinio (sskyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas
122791,00
Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius)15837,00
Specialistas 272784,00
Darbininkas802219,00

***********************************************************************************

2012 M. I -III KETVIRČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų darbo užmokesčio fondas 

Bendras darbo užmokesčio fondas  3148,1 tūkst. Lt .
Vidutinis darbuotojų skaičius 134 darbuotojai.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  2593 litai.
Pareigybės pavadinimas  Darbuotojų skaičius Darbo užmokesčio
vidurkis per mėnesį, litai  
 Miškų urėdas
 1 6828,00
 Miškų urėdo pavaduotojas
 1 5716,00
 Padalinio(skyriaus) vadovas (viršininkas)
 12 3796,00
 Padalinio (sskyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas
 12 2760,00
 Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius) 1 5804,00
 Specialistas 27 2760,00
 Darbininkas 80 2203,00
 

 *********************************************************************************** 
2012 M. I PUSMEČIO DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų darbo užmokesčio fondas

Bendras darbo užmokesčio fondas  2044,4 tūkst. Lt
Vidutinis darbuotojų skaičius  123 darbuotojai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  2575,40 Lt

Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 

Darbo užmokesčio
vidurkis per mėnesį, litai 

Miškų urėdas

 1

 6690,00

Miškų urėdo pavaduotojas 

 1

 5452,00

Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas) 

 12

3730,00

Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininkas)
pavaduotojas 

 12

2765,00

Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius) 

 1

5758,00 

Specialistas 

 27

2679,00

Darbininkas 

 75

2222,00***********************************************************************************
 

2012 M. I KETVIRČIO DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų darbo užmokesčio fondas

Bendras darbo užmokesčio fondas  908,1 tūkst. Lt
Vidutinis darbuotojų skaičius  122 darbuotojai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  2412,00 Lt

Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 

Darbo užmokesčio
vidurkis per mėnesį, litai 

Miškų urėdas

 1

 6605,00

Miškų urėdo pavaduotojas 

 1

 5284,00

Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas) 

 12

3732,00

Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininkas)
pavaduotojas 

 12

 2395,00

Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius) 

 1

5480,00 

Specialistas 

 27

2438,00

Darbininkas 

 68

2115,00***********************************************************************************

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS 2011 M.

Darbuotojų darbo užmokesčio fondas

Bendras darbo užmokesčio fondas  3946,4 tūkst. litų
Vidutinis darbuotojų skaičius  135 darbuotojai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  2489,00 litai

Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 

Darbo užmokesčio
vidurkis per mėnesį, litai 

Miškų urėdas

 1

 6853,00

Miškų urėdo pavaduotojas 

 1

 5748,00

Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas) 

 12

 3431,00

Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininkas)
pavaduotojas 

 12

 2506,00

Vyriausiasis specialistas (vyr. mišlininkas, vyr. inžinierius) 

 1

5691,00 

Specialistas 

 27

2428,00

Darbininkas 

 81

2036,00Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt