Trumpa Plungės miškų urėdijos istorija


 
     Plungės miškų urėdijos istorija prasidėjo 1929-aisiais metais. Iki šios datos Plungės miškai priklausė Rietavo, Kretingos ir Skuodo urėdijoms. Plungės urėdijai vadovavo: pirmasis urėdas - Jonas Kastautas-Kaškauskas  , vadovavo 1929-aisiais metais, antrasis - Jonas Žadeikis  - 1929-1932 m., trečiasis - Jonas Viliušis  - 1932-1938 m., ketvirtasis - Jonas Navikas - 1938-1944 m. penktasis - Feliksas Mikuckis  - 1944 m., šeštasis - Kazys Jablonskis - 1944 -1945 m.
     1945 metais Plungės miškų urėdija buvo panaikinta. Beje, po karo - 1945-ųjų rugpjūčio pirmąją visos 62 Lietuvos miškų urėdijos buvo pertvarkytos į 41 miško pramonės ūkį. Miškų urėdai buvo pavadinti miškų ūkio pramonės direktoriais, jų pavaduotojai - techniniais vedėjais.
     Iki 1947 metų Plungės miškus valdė Šiaulių miško ruošos tresto Kretingos (Šateikių ir Platelių girininkijos), Telšių (Alsėdžių ir Purvaičių girininkijos) ir Rietavo (Kulių, Mostaičių, Stalgėnų bei Plungės girininkijos) miško pramonės ūkiai.
     1947-aisiais metais, įsteigus Miškų ūkio ministeriją, buvusios Plungės urėdijos miškai buvo priskirti Telšių ir Klaipėdos miškų ūkiams. Įkūrus miškų ūkius, miško pramonės ūkiai (išskyrus Telšių, Rietavo ir keletą kitų ūkių) nebuvo panaikinti. Miško pramonės ūkiai priklausė Miško pramonės ministerijai. Telšių miško pramonės ūkio bazėje Alsėdžiuose buvo įkurtas Plungės miško pramonės ūkis, kurio direktoriumi paskirtas Leonidas Smolskis.1948-aisiais metais Plungės miško pramonės ūkio kontora perkelta iš Alsėdžių į Plungę, šalia Senamiesčio aikštės - Rietavo gatvėje Nr. 2. 1949-ųjų metų pabaigoje miško pramonės ūkio administracija išsikėlė į Rietavą ir nuo 1950-ųjų metų ūkis buvo pervadintas Rietavo miško pramonės ūkiu.
     1959-aisiais buvo atkurtas Plungės miškų ūkis, o nuo 1990-ųjų rugpjūčio 1 dienos, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tiek Plungės, tiek kitiems miškų ūkiams atkurtas tarpukariu gyvavęs pavadinimas - urėdija. Tačiau po reorganizacijos 2000 metais, Plungės urėdija buvo prijungta prie Telšių.
     1959-aisiais metais, atkūrus Plungės miškų ūkį, iki 1961 m. jam vadovavo Kostas Gliožeris, 1961-1971 m. - Vytautas Kelerta, 1971-1972 m. - Antanas Baranauskas, 1972-1975 m. - Algirdas Žilinskas, 1975-1986 m. - Šarūnas Zigmantas Rekašius, 1986-1990 m. - Antanas Gailius, 1990-1991 m. - Eugenijus Barniškis, 1991-2000 m. - Adomas Kubilius
     Pristatome archyve esančias tarpukario urėdų biografijas bei paskutiniojo Plungės urėdijos vadovo Adomo Kubiliaus prisiminimus.

     Paruošta pagal metraštininko P. Radiko maždaug 2005 metais surinktą medžiagą.

   
 
 
 
 


Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt