8 žingsniai įveisiant mišką


Failas atsisiuntimui (PDF)

AŠTUONI ŽINGSNIAI ĮVEISIANT MIŠKĄ

1. Leidimas miškui įveisti.

Svarbu
:  Norint įveisti mišką ne miško žemėje, būtinas leidimas. Leidimus įveisti mišką ne miško žemėje išduoda apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo departamentų teritoriniai žemėtvarkos skyriai.

Plačiau
:  Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 (Žin., 2004, Nr. 55-1918; Nr. 142-5215).

2. Miško želdinimo ir žėlimo projekto paruošimas.

Svarbu:  Dėl projektų paruošimo galima kreiptis į miškų urėdijas.
           
Jei pageidaujate Europos Sąjungos (ES) paramos, reikia kreiptis į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos kontrolės departamento teritorinį skyrių (http://www.nma.lt/ ).

Plačiau
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1‑199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

3. Dirvos paruošimas.

Svarbu:  Sodinant pavasarį geriausia paruošti dirvą iš rudens. Dėl dirvos paruošimo paslaugų galima kreiptis į miškų urėdijas.

Plačiau
:  Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1‑199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

4. Sodmenų įsigijimas.

Svarbu:  Sodmenys turi atitikti atitinkamus kokybės reikalavimus ir turėti kilmės dokumentus. Dėl sodmenų įsigijimo  galima kreiptis į miškų urėdijų medelynus.

Plačiau
:  Miško dauginamosios medžiagos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 521 (Žin., 2003, Nr. 108‑4841; 2007, Nr. 128‑5240); Miško sodmenų kokybės reikalavimus, patvirtintus LR aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 337 (Žin., 2003, Nr. 71‑3292).

5. Sodinimas.

Svarbu:  Geriausias sodinimo laikas yra pavasaris, iki augalų vegetacijos pradžios. Dėl sodinimo paslaugų galima kreiptis į miškų urėdijas.

Plačiau
:  Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1‑199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

6. Priežiūra.

Svarbu:  Pasodinti medeliai nepakenčia žolinės augmenijos ir menkaverčių medžių bei krūmų stelbimo. Juos būtina pašalinti. Dėl želdinių priežiūros darbų galima kreiptis į miškų urėdijas.

Plačiau:  Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1‑199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

7. Apsauga nuo žvėrių.

Svarbu:  Dauguma pasodintų medelių rūšių yra labai mėgiami laukinių žvėrių. Rudens, žiemos metu nukandžiojami ūgliai, ko pasėkoje, sodinukai žūva. Dėl konsultacijos apie apsaugų panaudojimą galima kreiptis į miškų urėdijas.

Plačiau: 
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1‑199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

8. Žemės kadastro duomenų patikslinimas.

Svarbu:  Įveisus mišką žemės ūkio paskirties žemėje, būtina pakeisti tikslinę žemės paskirtį. Dėl žemės tikslinės paskirties keitimo, reikia kreiptis į apskričių viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinius žemėtvarkos skyrius.

Plačiau
:  Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 (Žin., 2004, Nr. 55-1918; Nr. 142-5215).

SĖKMĖS ĮVEISIANT NAUJUS MIŠKUS !

 Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt